น้ำมันเครื่องดีเซลแตกต่างกับน้ำมันเครื่องเบนซิลอย่างไร

แนวทางการเลือกใช้น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

น้ำมันเครื่องดีเซล
น้ำมันเครื่องดีเซล

น้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล คือน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลอย่างเดียว เพราะเครื่องยนต์ดีเซลมีภาระการทำงานที่หนักหน่วงอยู่ตลอดเวลา และยังมีคราบเขม่าที่เกิดจากการเผาใหม้สูง น้ำมันเครื่องใช้จึงควรมีคุณสมบัติที่แต่กต่างจากเครื่องยนต์เบนซิล
อย่างที่เราทราบกันดีว่ารถยนต์แต่ละคันมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งรถยนต์แต่ละคันก็มีรอบการบำรุงรักษาเช่นกัน หลายๆคนจึงพยายามทำการบำรุงรักษาให้ตรงรอบมากที่สุดเพื่อให้สามารถใช้เครื่องยนต์ได้อย่างยาวนาน และคุ้มค่ามากที่สุด นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดน้ำมันเครื่องจึงมีขนาดใหญ่มาก ในปัจจุบัน
เครื่องยนต์ดีเซลนั้นต้องการการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ค่อนข้างบ่อยเพื่อทำให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การปกป้องของน้ำมันเครื่องจะช่วยทำให้ชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์มีความสะอาดและลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ด้วย และยังช่วยให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง แม้จะอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิ ค่อนข้างโหดร้าย
น้ำมันเครื่องที่ดีจะต้อง สามารถรับมือกับอุณหภูมิที่สูงมาก และปกป้องชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ด้วย

สำหรับในเนื้อหานี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ความสำคัญของมัน และตัวแปรที่จำเป็นในการพิจารณาในการเลือกใช้ น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

ในหัวข้อแรกจะมาพูดถึงเรื่องน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ดีเซลคืออะไร

น้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ดีเซลคือน้ำมันเครื่องที่คุณใช้สำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์ ในกรณีที่คุณมีรถยนต์ รถบรรทุก ที่เป็นใช้น้ำมันดีเซล ตัวน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิล ถึงแม้ว่าหรือส่วนใหญ่บริษัทผู้ผลิตน้ำมันจะบอกว่าสามารถใช้ร่วมกันได้ก็ตาม
ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล อย่าลืมเช็คชนิดของน้ำมันเครื่องและเบอร์ของน้ำมันเครื่อง าตรงกับที่บริษัทกำหนดหรือไม่
เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลถูกออกแบบมาให้แตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซิน ดังนั้นคุณจะต้องแน่ใจว่าน้ำมันที่คุณเลือกใช้นั้น ระบุมาว่าเหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซล
ในการเลือกใช้คุณอาจจะใช้น้ำมันเครื่องที่เบสออยธรรมดา น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ หรือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% ก็ได้ สำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% ถือว่าเป็น Option ที่ดีที่สุดในการปกป้องเครื่องยนต์ของคุณ มันสามารถจะ รับมือกับอุณหภูมิสูง ได้ดีกว่า น้ำมันเครื่องพื้นฐานธรรมดา

ความแตกต่างระหว่างน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน มีดังนี้

เครื่องยนต์ดีเซล

 • น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลจะทำจากน้ำมันเครื่อง บวกกับสารเติมแต่ง สารเติมแต่งช่วยปกป้องจากกรดและคาร์บอน
 • การปกป้องการสึกหรอ จากโหลดที่สูงกว่า จะใช้ zinc dialkyldithiophosphate สำหรับวัตถุประสงค์นี้
 • โดยทั่วไปจะมีความหนืดที่สูงกว่า
 • ใช้สารเติมแต่ง สำหรับการทำความสะอาดที่มากกว่า เพื่อปกป้องเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ สูง

เครื่องยนต์เบนซิน

 • น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินจะทำจาก น้ำมันเครื่องพื้นฐานรวมกับ สารเติมแต่งต่างๆโดยสารเติมแต่งหลักๆ จะช่วยปกป้องน้ำมันเครื่องจักรความชื้นและการก่อตัวของยางเหนียว
 • การป้องกันการสึกหรอจากโหลดจะต่ำกว่า
 • แคทตาไลติกของเครื่องยนต์ เบนซิน จะไม่สามารถรับมือกับน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลได้หรือ มีโอกาสชำรุดได้ง่าย
 • โดยทั่วไปจะมีความหนืดที่ต่ำกว่า
 • ต้องการสารเติมแต่งที่ช่วยทำความสะอาดน้อยกว่า

น้ำมันเครื่องดีเซลจะมีความคล้ายคลึงกับน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินค่อนข้างมากโดยทั้งคู่จะมีน้ำมันพื้นฐานเป็นน้ำมันปิโตรเลียมหรือเบสออยต่างๆ จะแตกต่างก็อยู่ที่สารเติมแต่งที่จะใช้ ซึ่งสารเติมแต่งก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละบริษัทว่าจะใช้สารเติมแต่งอะไรบ้างและต้องการคุณสมบัติอะไรบ้าง

น้ำมันเครื่อง ดีเซล จะดูดซับคาร์บอนได้เยอะกว่าในขณะที่น้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินจะมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นและยางเหนียวได้ดีกว่า ตรวจน้ำมันเครื่องดีเซลจะมีปริมาณของสารช่วยกระจายตัวอยู่จำนวนมากและสารเติมแต่งที่ช่วยในการป้องกันการสึกหรอ น้ำมันเครื่องดีเซลยังต้องการความหนืดที่ค่อนข้างสูงกว่า เครื่องยนต์เบนซิน เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลมีความร้อนที่สูง น้ำมันเครื่องดีเซลบางตัวยังผสมสารเติมแต่งที่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ในสภาวะที่มีความรุนแรงสูง

ข้อดีของเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องยนต์ดีเซลมีข้อดีหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับ เครื่องยนต์เบนซิน ในส่วนนี้เราจะมา พูดถึง ทำไมเครื่องยนต์ดีเซลมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลิกเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่า

 • เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าๆ จะมีเสียงรบกวนค่อนข้างสูง และค่าบำรุงรักษาก็สูงเช่นกัน ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ๆจะมีเสียง ค่อนข้างต่ำ ค่าบำรุงรักษาก็ต่ำ
 •  มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 • เครื่องยนต์เบนซินไม่มีหัวเทียนที่ใช้ในการจุดระเบิด ดังนั้นค่าบำรุงรักษาในส่วนนี้ก็จะต่ำล
 • เครื่องยนต์ดีเซลถูกใช้อย่างกว้างขวางในทุกลักษณะประเภทของการขนส่งเช่นรถยนต์รถบรรทุกรถบัสรวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องบินและใช้ในรถไฟบางรุ่น
 • ทหารและกองทัพก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลัก เพื่อป้องกันความไวไฟจากน้ำมันเบนซินนั้นหมายถึงเครื่องยนต์ดีเซลให้ความปลอดภัยมากกว่า
 • เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องที่ให้ประสิทธิภาพสูงและค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าเครื่องยนต์เบนซินถ้าเครื่องยนต์ได้การบำรุงรักษาที่ถูกต้องสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้อย่างยาวนาน

ตัวแปรในการเลือกใช้น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

ในการเลือกน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ดีเราจำเป็นต้องทราบตัวแปรที่ใช้ในการเลือกน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลด้วยเพื่อจะได้ดูข้อมูลของน้ำมันที่ขายอยู่ในท้องตลาด

 • ความหนืด เกรดความหนืดที่แสดงบนฉลากของน้ำมันหล่อลื่น ชนิดต่างๆถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องดูเป็นอย่างแรก เพื่อเราจะได้เลือก ความหนืดที่เหมาะสมกับอุณหภูมิที่เราใช้งานอยู่หรือคุณภูมิของภูมิประเทศนั้นๆหรืออาจจะอ้างอิงจากคู่มือ ของรถเรา
 • ราคา ราคาของน้ำมันเครื่องถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะต้องดูเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่เรามีอยู่ตามท้องตลาดจะมีราคาน้ำมันตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงมากซึ่งราคาที่เกิดขึ้นนั้นจะแปรผันตามคุณภาพของน้ำมันด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกราคาที่เหมาะสมเราจะเป็นผู้ตัดสินใจได้เองว่าควรจะเลือกน้ำมันตัวไหนยี่ห้ออะไร
 • ความสามารถในการทำความสะอาด ความสามารถในการทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ของน้ำมันเครื่องถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลอย่างนั้นควรจะเลือกน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดี
 • เหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลไม่ใช่น้ำมันเครื่องทุกชนิดจะมีสูตรที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลเพราะเครื่องยนต์เบนซินก็ต้องการคุณสมบัติพื้นฐานที่ต่างๆจากเครื่องยนต์ดีเซลดังนั้นการเลือกน้ำมันที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซล จึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง
 • ปกป้องการสึกหรอ น้ำมัน น้ำมันเครื่องที่เลือกจะต้องไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย หรือทางที่ดีควรจะเลือกน้ำมันเครื่องที่มีความสามารถในการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด
 • ความอเนกประสงค์ เลือกน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความสามารถหลายๆอย่าง ถือว่าเป็นอีกตัวแปรที่ควรจะตัดสินใจ
 • ประหยัดน้ำมัน ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ช่วยในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง